Úvodní stránka

Vítejte na stránce sportovního střelce a majitele zbraní, který se s Vámi rád podělí o své zkušenosti a umožní Vám, při splnění určitých podmínek, zbraně na střelnici vyzkoušet.

  • Už jste přemýšleli o tom, že si uděláte zbrojní průkaz?
  • Neustále to odkládáte, protože si nejste jisti, zda střelbu ze zbraně zvládnete?
  • Máte pochybnosti, zda teoretické znalosti ohledně bezpečné manipulace, sborky a rozborky zbraně dokážete prakticky předvést před zkušebním komisařem při zkouškách?
  • Rozhodujete se mezi zbraní malé ráže nebo poctivé 9-tky a rádi byste si rozdíl mezi nimi zažili přímo na střelnici?

Potom si můžete vyzkoušet zbraně z mého portfólia:

  • Revolver ALFA – flobertka v ráži 6 mm
  • Samonabíjecí pistole Bersa Thunder v ráži .22 LR
  • Samonabíjecí pistole Glock 43 v ráži 9 mm Luger
  • Samonabíjecí dlouhá malorážka Walter CQB M4 v ráži .22 LR
  • Opakovací brokovnice (pumpa) Fabarm v ráži 12×76
  • Samonabíjecí dlouhá kulovnice Tactical 858 v ráži 7,62×59 – mutace slavného samopalu vz. 59

Podmínky zapůjčení – uhradíte náklady se střelbou spojené:

§ 59 Svěření zbraně

(1) Držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může svěřit zbraň kategorie B nebo C nebo střelivo do této zbraně jiné fyzické osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, pouze v rámci
a) výcviku a výuky ve střelbě,
b) sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba,
c) výuky k loveckým účelům,
d) přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně,
e) filmové nebo divadelní činnosti, jde-li o zbraň upravenou pro střelbu nábojkami nebo cvičnými náboji, nebo
f) výuky branné přípravy nebo výuky v oboru, jehož obsahem je i výroba, opravy a zkoušky zbraní a střeliva.
 
(2) Svěří-li držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zbraň nebo střelivo do používání fyzické osobě podle odstavce 1, je povinen
a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se zbraní a střelivem,
b) dbát nutné opatrnosti a
c) zajistit přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
 
(3) Zbraň nebo střelivo do této zbraně lze svěřit fyzické osobě podle odstavce 1 jen na dobu nezbytně nutnou, a to pouze
a) k provedení střelby na střelnici, pokud nejde o střelbu ze zbraně uvedené v odstavci 1 písm. e), nebo
b) k jiné manipulaci se zbraní nebo střelivem v prostoru, který určí odpovědná osoba provádějící dohled podle odstavce 2 písm. c).
 
(4) Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.

 Užitečné odkazy – stažení formulářů přímo ze serveru Ministerstva vnitra


provozování „zkus-zbran.jhy.cz“ na těchto stránkách není výkonem samostatné výdělečné činnosti dle zákona o živnostenském podnikání a souvisejících právních předpisů